آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۸۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org