آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org