گزارش پیشرفت کار سایت کریپتونگار در ماه‌های دی و بهمن