مشاهده لایو ۱۸ بهمن ماه – توضیحاتی پیرامون مسیر پیش‌رو و کار گروهی