اتحادیه اروپا سال آینده لایحه‌ای برای برنامه‌ریزی یورو دیجیتال ارائه می‌کند