ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟