ابلاغ دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال به بانک‌های اسرائیل