ثبت علامت تجاری جدید در NFT و متاورس توسط American Express