تمایل افغانها به کریپتو بعد از تحریم‌های ایالات متحده