پذیرش Shiba Inu و Dogecoin توسط شرکت لجستیک مستقر در ایالات متحده