قرار گرفتن SHIB در لیست ده رمز ارز برتر نهنگ‌های کریپتو