آیا ماتیک (MATIC) بزودی در روند صعودی قرار می‌گیرد؟