نظر تحلیلگر محبوب درباره ارزهای دیجیتال APE ،FTM و SAND