اتحادیه اروپا تمام نقل و انتقالات رمزنگاری را ردیابی می‌کند