تنها 2 میلیون بیت‌کوین برای استخراج باقی مانده است