استخدام مدیر ارشد سابق مایکروسافت توسط صرافی بایننس