مشارکت بنیاد کاردانو و دانشگاه زوریخ برای گسترش تحقیقات آکادمیک بلاک‌چین