جبران خسارات ناشی از هک بازی اکسی‌اینفینیتی توسط شرکت سازنده