فعال شدن برنامه استیکینگ ارز UST در Binance به دلیل کاهش ذخایر Anchor