اضافه شدن دو منطقه دیگر برای پذیرش بیت‌کوین به عنوان ارز قانونی