کاهش قیمت توکن SHIB با وجود 1.3 میلیارد توکن‌سوزی این ارز