افزایش 10 درصدی قیمت مونرو با توجه به رکود بازار کریپتو