100 هزار دلار هدیه صرافی رابین‌هود به خریداران شیبا