ایجاد اولین NFT فضانورد سابق ناسا برای کمک به اوکراین