برنامه‌ریزی برای تست ذخایر ارز XMR صرافی‌ها توسط اعضای انجمن مونرو