شیبا اینو، قرارداد هوشمند مورد استفاده در بزرگترین کیف‌پول اتریوم