رسیدن شبکه بیت‌کوین به کمترین کارمزد تراکنش 2 سال اخیر