راه‌اندازی یک تراست عجیب و غریب از Valkyrie Investments