وجوهی که توسط گروه لازاروس دزدیده شده بود، پیدا شد !!!