رفتار عجیب مردم السالوادور برای دریافت جایزه ارز دیجیتال