پشتیبانی از برنامه کاردانو در کیف ‌پول‌های سخت‌افزاری لجر