یه اتفاق مهم برای ارزهای دیجیتال: شکسته شدن مقاومت DXY