در اختیار داشتن 10٪ از عرضه اتریوم توسط قرارداد Eth2