نصب دستگاه خودپرداز بیت‌کوین در ساختمان سنای مکزیکوسیتی