آیا ApeCoin پس از فروش زمین Metaverse همچنان کاهش می‌یابد؟