اعطای کمک‌های مالی با ارز دیجیتال به یک رسانه روسی مخالف جنگ