پاسخ جک دورسی به نظرات SBF درباره مقیاس‌گذاری بیت‌کوین