ارز دیجیتال، ابزاری برای افزایش پس‌انداز میان خانواده‌های اروپایی!