خبر جدید درباره لونا (LUNA) از زبان پلیس کره‌جنوبی