هشدار مدیرعامل میکرواستراتژی در مورد تورم ایالات متحده و بیت‌کوین