بر سر دو راهی قرار گرفتن میکرواستراتژی با کاهش قیمت بیت‌کوین