ویتالیک بوترین، انتظار ندارد کریپتو جایگزین ارزهای سنتی شود!