خاموشی ماینرهای ارز دیجیتال در ایران برای جلوگیری از خاموشی‌ها!