ظاهر شدن ناگهانی مجموعه‌ای از 200 بیت‌کوین به خواب رفته از سال 2010