افزایش قیمت‌های LUNC و USTC با وجود کاهش علاقه به آن