مشاهده لایو مدیریت در یوتیوب – ادامه روند تسویه حساب‌ها