هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) تصریح کرده است که دارایی‌های رمزنگاری توقیف شده، باید به عنوان “اموال غیر پولی” در نظر گرفته شود. در حالی که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باید به عنوان ابزار پولی تلقی شوند. حسابداری فدرال (FASAB) ادعا می‌کند که ارزهای دیجیتال «معمولاً همه ویژگی‌های پولی را ندارند» و تأکید کرد که «به عنوان واحد حساب، ابزار مبادله یا ذخیره با ارزش و مؤثری نیستند.»

هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) روز جمعه یک بولتن فنی (TB) برای شفاف‌سازی استانداردهای حسابداری و گزارش دارایی‌های دیجیتال توقیف شده و ضبط شده، منتشر کرد.

FASAB مسئول توسعه و انتشار استانداردهای حسابداری برای دولت ایالات متحده است.

این بولتن با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) «معمولاً اشکال دیجیتال رسمی پول، تحت حمایت دولت در نظر گرفته می‌شوند که اساساً همان اهداف وجه نقد فیزیکی را انجام می‌دهند»، تصریح می‌کند: نهادهای گزارش‌ دهنده باید با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به عنوان ابزار پولی و سایر دارایی‌های دیجیتالی به عنوان دارایی غیرپولی رفتار کنند.

تمام دارایی‌های دیجیتال دیگر شامل دارایی‌های کریپتو، ارزهای دیجیتال، استیبل کوین‌ها، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، توکن‌های امنیتی و سکه‌ها، حریم خصوصی هستند که در FASAB توضیح داده شده است.

این بولتن توضیح می‌دهد که به جز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، دارایی‌های دیجیتال پول ثابت محسوب نمی‌شوند و معمولاً همه ویژگی‌های پولی را ندارند.

دارایی‌های رمزنگاری به دلیل فقدان نهادهایی که آن‌ها را به عنوان نوعی پرداخت می‌پذیرند و به دلیل اینکه دارایی‌های رمزنگاری دارای همان ویژگی‌هایی نیستند که درنظام حقوقی، به پول واقعی قدرت و مشروعیت می‌بخشد، مانند حمایت از سوی نهادهای یک کشور مستقل، ابزار مبادله مؤثری نمی‌باشند.

این بولتن توضیح می‌دهد و می‌افزاید: دارایی‌های رمزنگاری به دلیل نوسانات قابل توجه ارزش بازار، معمولاً ذخیره‌ای از ارزش پایداری که لازم است را نشان نمی‌دهند و به طور مؤثر به عنوان پول عمل نمی‌کنند.

این بولتن همچنین به نهادهای گزارش‌ دهنده توصیه می‌کند که ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال توقیف شده و ضبط شده را با استفاده از «یک بازار فعال قابل مشاهده عمومی برای دارایی دیجیتال خاص» تعیین کنند.

منبع خبر: News.Bitcoin.com

لینک منبع: رمزارزهای توقیف شده جزو “اموال غیر پولی” شد