آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۹,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org