آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org