آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۴ آبان ۱۴۰۲